Toimus kultuurivaldkonna pikett Toompeal

Neljapäeval, 23. märtsil 2023 algasid koalitsioonipartnerite läbirääkimised kultuuri puudutavates kokkulepetes. Seetõttu kogunesid loovisikud Stenbocki maja ette piketile “Loometöö rahastamine koalitsioonileppesse!”. Piketi korraldasid Kunstiasutuste Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Teatriliit ja loovisikute ekspert Airi Triisberg.

Täname enam kui 200 kohaletulnut ja kultuuriminister Piret Hartmani, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeest Lauri Läänemetsa ja Reformierakonna liiget Heidy Purgat piketile kogunenutega kohtumast! Loomevaldkonna liikmete olukord on kriitiline ja vajab kiireid lahendusi. Kultuurivaldkonnas on peamine mure loovisikute toimetulek – sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasustamine. Soovime, et loovisikute toetamine kajastuks koalitsioonileppes.

Loometöö eest makstakse liiga väikest tasu ja vabakutselistel loovisikutel puudub püsiv ravikindlustus. Loovisikutel on lünklik ligipääs ka teistele sotsiaalsetele tagatistele, nagu töötuskindlustus, pensionikindlustus ja vanemahüvitis. Lahendus on loometöö õiglane tasustamine, sest töötasu ja sotsiaalsed garantiid on ühe mündi kaks külge. Loometöötajate toimetuleku parandamine on valitsuse kätes, kuna selleks läheb vaja riiklikku lisarahastust.

Koalitsioonikõnelustel osalevad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond.

Mida lubasid erakonnad loovisikutele enne valimisi?

Reformierakond lubas oma valimisprogrammis riiklikku tuge kultuuriloomele ja autoritele õiglast tasu.

Eesti 200 lubas valimisprogrammis, et erakond seisab valitsuses kultuuritöötajate väärilise töötasu ja loovisikute sotsiaalsete garantiide eest.

Sotsiaaldemokraatlik erakond lubas valimisprogrammis parandada vabakutseliste loovisikute ligipääsu ravikindlustusele, töötuskindlustusele, vanemahüvitisele ja pensioniõigusele; laiendada kunstniku- ja kirjanikupalga saajate ringi; tõsta autorihüvitisfondi laenutustasusid; tõsta kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu ning kaotada riigi ja omavalitsuse kultuuritöötajate palgavahe. Samuti lubasid sotsiaaldemokraadid muuta ravikindlustuse kättesaadavaks kõigile.

Foto: Indrek Sirkel