Kunstiasutuste Liit on Eesti näituseasutuste, kunstinäituste korraldajate ja kunstialaste tugiteenuste pakkujate ühendus. Liidu eesmärk on edendada organisatsioonide koostööd, korraldada valdkondlikku huvikaitset ja tõsta ühiskonna kunsti alast teadlikkust.

Arutelu Kultuurkapitali juhiga

Kunstiasutuste Liidu üldkoosolek

Küsitlus Kunstiasutuste Liidu liikmete seas: tulemused

Toimus kultuurivaldkonna pikett Toompeal