Kunstiasutuste Liit on Eesti näituseasutuste, kunstinäituste korraldajate ja kunstialaste tugiteenuste pakkujate ühendus. Liidu eesmärk on edendada organisatsioonide koostööd, korraldada valdkondlikku huvikaitset ja tõsta ühiskonna kunsti alast teadlikkust.

Kokkuvõte kunstivaldkonna visioonipäevast

Kunstivaldkonna visioonipäev 5. septembril

Kunstiasutuste Liidu suvine kokkusaamine Viljandis

Arvamusfestivalil arutleti vabakutseliste loovisikute toimetuleku üle