Loovisikute toimetuleku teemaline arutelu Arvamusfestivalil

Reedel, 11. augustil kell 14 toimub Arvamusfestivalil arutelu “Vabakutseliste loovisikute toimetulek”. Moderaator Brent Pere juhtimisel toimuva vestlusringi osalejad on Tanel Kiik, Kaupo Koppel, Paul Kuimet, Õnne Pillak ja Riina Sikkut. Arutelu on valminud Eesti Kunstnike Liidu eestvedamisel koostöös Kunstiasutuste Liidu, Eesti Teatriliidu ning Eesti Kinoliiduga ning selle toimumist toetab Riigikantselei.

Millest räägime:
Loovisiku ja vabakutselise töö tekitab arusaamatust ning vajab selgitamist. Arutelu on osa loomevaldkonnast alguse saanud selgitusprotsessist, mille raames räägime ja kutsume kaasa mõtlema vabakutselisuse tähenduse muutumisele tööhõives, looviisikutest ja paljude ühiskonna liikmete puudulikust liigpääsust ravikindlustusele ja sotsiaalsetele garantiidele.

Kes räägivad:

Tanel Kiik on Riigikogu liige ja Keskerakonna fraktsiooni esimees. Kiik oli aastatel 2019–2021 Eesti Vabariigi sotsiaalminister, aastatel 2021–2022 tervise- ja tööminister ning aastatel 2022–2023 Tallinna abilinnapea. Aastatel 2012–2016 oli Kiik Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase nõunik ja aastatel 2016–2019 peaminister Jüri Ratase büroo juht Riigikantseleis. Kiik on töötanud ka kinnisvara konsultandi ja müügipartnerina ning Keskerakonna referendi ja infospetsialistina. Tanel Kiik lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtlus ja projektijuhtimise eriala ja alustas samal aastal magistriõpinguid Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis.

Kaupo Koppel on rahvusvahelise uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Civitta vanemanalüütik. Varasemalt töötas ta Riigikantseleis, kus vastutas COVID-19 pandeemia tipphetkel COVID-i koordinatsioonitiimi liikmena igapäevaselt kõigi kriisi lahendamise eest vastutavate asutuste andmevajaduse koordineerimise eest. Kaupo uurimisvaldkonnad on peamiselt seotud sotsiaalkaitse, vaesuse ning majandusvaldkonnaga, olles osalenud arvukates rakendusuuringutes nii analüütiku, metoodiku kui ka projektijuhina. Tal on magistrikraad matemaatilises majandusteaduses. Koppel on SA Poliitikauuringute Keskus Praxise analüütikuna uuringu “Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus” (2021) ja Civitta Eesti läbiviidud uuringu “Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalkade mõju hindamine” (2023) üks peamistest autoritest.

Paul Kuimet on õppinud fotograafiat ja videokunsti Eesti Kunstiakadeemias, Helsingi Disaini- ja Kunstiülikoolis (TaiK), Balti Filmi- ja Meediakoolis ning Ida-Londoni Ülikoolis. Ta on end täiendanud rahvusvahelises kuraatoriprogrammis ISCP New-Yorgis ja WIELS-i Kaasaegse Kunsti Keskuse residentuuris Brüsselis. Kuimet oli aastatel 2020–2022 kunstnikupalga lepingu alusel töötav vabakutseline kunstnik ja on alates 2022. aastast Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas fotograafia osakonna külalisdotsent.

Õnne Pillak on Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige. Ta oli aastatel 2004–2005 Nõmme Linnaosa Valitsuse konsultant, aastal 2005 Tallinna Linnavalitsuses abilinnapea nõunik. Aastatel 2006–2011 oli ta Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik ja nõunik-sekretariaadijuhataja. Aastatel 2011–2015 oli ta kultuuriministri nõunik. Aastatel 2018–2021 oli ta Riigikogu aseesimehe abi ja nõunik. Ta on aastast 2009 Tallinna Linnavolikogu liige ja aastast 2021 Riigikogu liige. Ta õppis aastatel 2002–2006 Estonian Business Schoolis avaliku halduse erialal, aastatel 2007–2013 Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledžis väikeettevõtluse erialal, aastast 2014 õpib ta Estonian Business School’is ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Õnne Pillak on Nõmme Gümnaasiumi muusikafondi asutaja ja oli aastatel 2009–2019 Nõmme halduskogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.

Riina Sikkut on Eesti Vabariigi terviseminister ja kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ning on selle aseesimees. Oli aastatel 2022–2023 majandus- ja taristuminister ning aastatel 2019-2022 Riigikogu liige ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees. Aastatel 2018-2019 oli Sikkut tervise- ja tööminister ja 2017–2018 Riigikantselei strateegiabüroo nõunik. Sel ametikohal vastutas ta sotsiaalse turvalisuse, tööturu ja tervishoiu küsimuste eest ning kujundas arvamusi kultuuri- ja spordipoliitika ning perepoliitika valdkondades. Aastatel 2011–2017 oli Sikkut poliitikauuringute keskuses Praxis tervisepoliitika programmi analüütik ja aastatel 2012–2013 programmijuht. Töötas 2008–2009 Swedbanki krediidiriski kontrolli osakonna spetsialistina ja aastatel 2005–2008 Rahandusministeeriumi majandusanalüütikuna. Riina Sikkut lõpetas 2005. aastal Tartu Ülikooli majanduse erialal ning 2010. aastal omandas Londoni Ülikoolis tervisepoliitika teadusmagistri kraadi.

Brent Pere on vabakutseline ajakirjanik ja moderaator ning ajakirja Edasi kaasautor. Pere töötas aastal 2023 Eesti Välisministeeriumi meedianõunikuna, aastatel 2021–2023 Kuku raadios saatejuhi-toimetajana, aastatel 2019–2021 ERRi raadiotes ja ETVs saatejuht-toimetajana. Pere on hariduse omandanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal ja õpib hetkel Tartu Ülikooli magistriõppes muutuste juhtimise ühiskonnas erialal.

Arvamusfestivali ideekorjesse laekus enam kui 250 aruteluideed, festivali programmi koostamisse valiti neist 170 arutelude ideed. Kunstnike Liidu poolt esitatud aruteluidee on valitud ühele festivali 20 arutelualast – Tööelu alale -kus on 6 arutelukorraldajat (Eesti Kunstnike Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Maxima). Aruteludes käsitletakse vabakutseliste sotsiaalseid garantiisid ja toimetulekut, töö kaasaegseid vorme ja töökultuuri, palgavaesust ning läbipõlemist tööl ja kõigile vajalikku puhkust.