Kunstinäituste külastatavuse koosloome töötuba

Koosloome töötuba 16.01.2024. Foto: Kadi-Ell Tähiste

Teisipäeval, 16. jaanuaril toimus Kai kunstikeskuses Rakendusliku Antropoloogia Keskuse läbiviidud koosloome töötuba arutamaks, millised lahendused aitaksid kaasaegse kunsti kuvandit parandada ja julgustaksid sihtrühmasid kunstinäitustele rohkem tulema.

Töötoa lähtekohaks oli Kunstiasutuste Liidu tellitud ja Rakendusliku Antropoloogia keskuse läbiviidud kunstinäituste külastajauuring. 2023. aasta sügisel läbiviidud persoonauuring aitab paremini mõista, kes on tänane kaasaegse kunsti näituste publik ning kaardistada nende ootusi ja vajadusi seoses näitusepaikade külastusega.

Töötoa fookuses oli neli teemat:
1. Kuidas tutvustada kunstinäitusi nii, et info jõuaks mitmekülgsema publikuni ning et see oleks selge sõnumiga?
2. Kuidas kommunikeerida näituse sisu erinevatele külastajapersoonadele?
3. Kuidas teha nii, et näituse füüsiline keskkond toetaks positiivset elamust kaasaegsest kunstist
4. Kuidas teha nii, et inimesed innustaksid oma kunstihuvi ja näitusel käimisega ka teisi?

Rakendusliku Antropoloogia Keskus annab uuringu lõppraporti Kunstiasutuste Liidule üle 2024. aasta jaanuari lõpus.

Töötoa läbiviimist toetas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja uuringu läbiviimist Eesti Kultuurkapital.