Kohtumine kultuuriminister Heidy Purgaga

Esmaspäeval, 5. juunil kohtusid kultuuriminister Heidy Purgaga Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ja Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard. Andsime kohtumisel ministrile ülevaate kunstivälja hetkeseisust ning nii kunstivaldkonna arengukavas KUVA 2021-2025 kui ka muudes vormides kokku lepitud valdkondlikest prioriteetidest:

*Valdkonna kesksete organisatsioonide tegevustoetuseid on vaja pärast aastatepikkust seisakut tõsta.
*Tegevustoetuste rahastamine vajab selgemat jaotust Eesti Kultuurikapitali ja Kultuuriministeeriumi vahel. Oluline on tagada mitmekesisema valiku organisatsioonide, projektide ja loovisikute parem ligipääs Kulka vahenditele.
*Riigi tugi kunstivaldkonna vabakutseliste õiglaste tasude ja sotsiaalsete garantiide tagamiseks on hädavajalik. Esmased lahendused on muudatused Kulka toetuste ja stipendiumide süsteemis ning paindlikuma maksukeskkonna kujundamine. Kunstiasutuste Liidu juures on tegevust alustanud töögrupp, mis esitab aasta teises pooles ettepanekud kunstnikutasude süsteemi loomiseks.
*Tuleb jätkata vähemalt 10 kunstnikupalga välja andmist aastas.

Kohtumisel osalesid ka ministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ja ministrit tööpäeval saatnud töövari. Järgmise kohtumise leppisime kokku augustisse, mil on selgemad ministeeriumi võimalused praeguses keerulises eelarveolukorras.

Foto: Maria-Kristiina Soomre