Kunstinäituste külastajauuring: kaasaegsest kunstist saadakse osa rohkem, kui endale teadvustatakse

Antropoloogia Keskus viis Kunstiasutuste Liidu tellimusel läbi kvalitatiivse kunstinäituste külastajauuringu. Uuringu eesmärk oli paremini mõista, kes on tänane kaasaegse kunsti publik, millist rolli näituste külastamine inimeste elus mängib, millised on võimalikud murekohad ja kuidas külastajakogemust veel paremini toetada. Uuringu välitööde käigus keskenduti järgnevatele uurimisküsimustele: Uuringu läbiviimiseks kombineeris keskus erinevaid antropoloogilisi meetodeid, mis andis võimaluse võrrelda […]

Loe edasi

Küsitlus Kunstiasutuste Liidu liikmete seas (2023. aasta kohta): tulemused

Kunstiasutuste Liidu liikmete seas viidi perioodil aprill-mai 2024 läbi küsitlus, et koguda infot kunstiorganisatsioonide tegevuse kohta, keskendudes peamiselt majandusnäitajatele, aga ka programmi ja produktsiooni puudutavatele küsimustele. Organisatsioonidel paluti vastata 2023. aasta kohta. Veebiküsitlus kogus 22 vastajat, s.o 65% Kunstiasutuste Liidu liikmetest. Vastajate seas oli väga erineva suuruse ja juriidilise vormiga asutusi, kõige enam (41%) oli […]

Loe edasi

Kadi-Ell Tähiste ajakirjas KUNST.EE: Tegevustoetused eraõiguslikele kunstikorraldajatele – milleks?

Ajakiri KUNST.EE tutvustab tänavu lähemalt loomevaldkonna eripärasid ja probleeme, mis on valdkonda pikki aastaid saatnud ja vajavad kiireid lahendusi. Kadi-Ell Tähiste avas kvartaliajakirjas kunstiorganisatsioonide toetustega seonduvat, täpsemalt vaatles ta lähemalt eraõiguslike kunstikorraldajate tegevustoetuste korraldust. Miks üldse tegevustoetused? Alustuseks tuleks peatuda aeg-ajalt tõstatuval küsimusel, miks riik üleüldse peaks eraettevõtmisi toetama. Küüniliselt võiks ju öelda: “Tahate – […]

Loe edasi

Haridustuuride inforing

Lisaks valdkonna huvikaitsele on Kunstiasutuste Liidu eesmärk edendada kunsti- ja kultuurivälja koostööd. Kolmapäeval, 5. juunil toimus järjekordne kogemuste jagamisele suunatud KAELa inforing ja seekord oli teemaks haridustuuride korraldamine. Tuuride korraldamise ja koolidega koostöö erinevatest aspektidest rääkisid modereeritud vestluse vormis Annely Köster (Sally Stuudio/Tallinna Kunstihoone), Anita Kodanik (EKKM), Kristel Sibul (Tartu Kunstimuuseum) ja Reet Pulk-Piatkowska (Galerii Pallas). Arutelul osales ka Kultuuriministeeriumi kultuurihariduse ja […]

Loe edasi

Kunstiasutuste Liidu üldkoosolek

Esmaspäeval, 22. aprillil 2024 toimus ArtDepoo galeriis Kunstiasutuste Liidu üldkoosolek, kus osalesid 24 liikme esindajad. Üldkoosolek kinnitas Liidu 2023. aasta majandusaasta aruande, arutasime seni tehtut ja leppisime kokku suunad uueks tegutsemisaastaks. Toimus ka korraline juhatuse valimine ning 3. maist 2024—2. maini 2026 on Liidu juhatuse koosseis Paul Aguraiuja, Kai Lobjakas, Peeter Talvistu, Mari Vallikivi ja […]

Loe edasi

Kunstiasutuste Liit aitab ellu viia kunstiettevõtete arendusprogrammi

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) kutsub kunstiettevõtteid kandideerima 6-kuulisse arendusprogrammi, mille eesmärk on toetada organisatsioonide jätkusuutlikkust. Osalejad saavad professionaalsete koolitajate ja mentorite käe all värskendada äriplaani, tegevus- või arengukava või teha konkreetseid plaane uue tegevussuuna käivitamiseks.  Aprilli lõpust novembri lõpuni kestev arendusprogramm on välja töötatud konsultatsiooniagentuuri Miltton, mõttekoja Creativity Lab, kunstivaldkonna eksperdi Maarin Ektermanni, Kunstiasutuste Liidu ja EKKAKi koostöös. […]

Loe edasi

Elin Kard ja Kadi-Ell Tähiste Sirbis: Kunsti rahastus on ikka veel kapitaalremondi ootel

Kunstivaldkonnas on toimunud küll mõningaid positiivseid arenguid, kuid need muutused on olnud pigem pisiparandused ning vajadus suurema korrastustöö järele pole kuhugi kadunud, kirjutavad Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard ja Kunstiastuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste Sirbis. 2023. aasta veebruaris vaatasime Sirbi veergudel otsa kunstivaldkonna rahastamisele (1). Toona jõudsime järeldusele, et aastatepikkune silmapaistvalt süsteemitu lähenemine kunsti […]

Loe edasi

Kadi-Ell Tähiste pälvis koos kolleegidega Kultuurkapitali tunnustuspreemia

Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste pälvis koos kolleegide Maarin Ektermanni, Airi Triisbergi ja Elin Kardiga Kultuurkapitali Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali tunnustuspreemia 2023 pikaajalise panuse eest professionaalsete vabakutseliste loovisikute huvikaitse eest kõnelemisel. Komisjon põhjendas valikut: “Nende järjepidev töö väga erinevatel tasanditel, alates meediasuhtlusest ja suurtest koordineeritud kampaaniatest ning lõpetades väsimatu probleemitõstatamise ja töögruppide algatamisega, on aidanud […]

Loe edasi

Kunstinäituste külastatavuse koosloome töötuba

Teisipäeval, 16. jaanuaril toimus Kai kunstikeskuses Rakendusliku Antropoloogia Keskuse läbiviidud koosloome töötuba arutamaks, millised lahendused aitaksid kaasaegse kunsti kuvandit parandada ja julgustaksid sihtrühmasid kunstinäitustele rohkem tulema. Töötoa lähtekohaks oli Kunstiasutuste Liidu tellitud ja Rakendusliku Antropoloogia keskuse läbiviidud kunstinäituste külastajauuring. 2023. aasta sügisel läbiviidud persoonauuring aitab paremini mõista, kes on tänane kaasaegse kunsti näituste publik ning kaardistada […]

Loe edasi

Kunstiasutuste Liidu sügisene kokkusaamine Telliskivi Loomelinnakus

Kunstiasutuste Liidu sügisene kokkusaamine toimus 31. oktoobril Telliskivi Loomelinnakus, kus tegutseb neli Liidu liiget. Tutvusime Loomelinnaku kunstipindadega, mis asuvad nii sise- kui välitingimustes ning külastasime Vaal galeriid, Fotografiska Tallinnat ja Dokfoto Keskust.

Loe edasi