Arvamusfestivalil arutleti vabakutseliste loovisikute toimetuleku üle

Arvamusfestivali vabakutseliste arutelu panelistid. Vasakult: Paul Kuimet, Õnne Pillak, Tanel Kiik, Riina Sikkut, Kaupo Koppel, moderaator Brent Pere. Foto: Kadi-Ell Tähiste

Reedel, 11. augustil toimus Paide Arvamusfestivali Tööelu laval arutelu “Vabakutseliste loovisikute toimetulek”. 

Arutelul osalesid Tanel Kiik, Kaupo Koppel, Paul Kuimet, Õnne Pillak ja Riina Sikkut. Vestlust juhtis ajakirjanik Brent Pere ja arutelu valmis Eesti Kunstnike Liidu (Elin Kard) eestvedamisel koostöös kolleegidega Kunstiasutuste Liidust (Kadi-Ell Tähiste), Eesti Teatriliidust (Gert Raudsep) ning Eesti Kinoliidust (Kadri Vaas) ning arutelu toimumist toetas Riigikantselei.

Arutelu saab järele kuulata siit.

Millest räägiti? 

Loovisiku ja vabakutselise töö tekitab arusaamatust ning vajab selgitamist, rääkisime sellest, kes on loovisik ja kuidas juhtub nii, et inimene töötab vabakutselisena. Räägiti ka vabakutselisuse tähenduse muutumisest tööhõives, looviisikutest ja paljude ühiskonna liikmete puudulikust liigpääsust ravikindlustusele ja sotsiaalsetele garantiidele.

Räägiti lahtirulluvast sotsiaalmaksust, kunstivaldkonna töötasude puudumisest, kunstnikupalga saajate arvu tõstmise vajadusest, erakondade valimisplatvormidest ja koalitsioonilepingust, stipendiumide maksustamisest sotsiaalmaksuga, riigi maksusüsteemi muutmise vajadusest ning ametis oleva valitsuse prioriteetidest. Samuti kõigile ühiskonnaliikmetele ravikindlustuse tagamisest ja selle eeldatavast maksumusest ning sotsiaalmaksu miinimumlävendi kaotamise vajadusest. Rahvapensionist ja riigieelarvest, valimistest ja valijate liiga vähesest nõudlikkusest riigi suhtes ning paljust muust. 

Millised on kõige kiiremad ja hädavajalikumad sammud olukorra parandamiseks:

1)    Õiglane tasu töö eest;
2)    Lahtirulluv sotsiaalmaks; 
3)    Stipendiumite maksustamine sotsiaalmaksuga;
4)    Tervisevaldkonna mahukas baasrahastuse tõus;
5)    Esmatasandi ligipääsu laiendamine meditsiiniteenustele;
6)    Kunstniku- ja kirjanikupalga saajate arvu hüppeline suurendamine ja loomepalkade laiendamine;
7)    Ravikindlustus kõigile;
8)    Pika plaani (universaalne ravikindlustus, kollektiivlepingud kultuurivaldkonnas, sotsiaalsed garantiid laiemalt) ja lühikese plaani (lahtirulluv sotsiaalmaks, stipendiumite maksustamine, baastoetuste tõus kultuuriasutustele ja töötasud) samaaegne elluviimine.

Kõlama jäänust võib välja tuua, et peame liikuma kiiremini solidaarse ja igat ühiskonnaliiget väärtustava ühiskonna poole. Meie riik on väike ja seetõttu peame oluliselt suuremal määral panustama kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda, hoolimata sellest, et meie väiksuse tõttu on selle hind riigile ja ühiskonnale väga kõrge.

Aitäh kõigile debatis osalenutele, arvukale ja aktiivselt kaasa mõelnud publikule ja Paide Arvamusfestivali töökale meeskonnale!

Tekst: Eesti Kunstnike Liit/Elin Kard