Arutelu Kultuurkapitali juhiga

Neljapäeval, 25. mail 2023 toimus kohtumine Kunstiasutuste liidu tegevjuhi Kadi-Ell Tähiste, Eesti Kunstnike Liidu presidendi Elin Kardi, Teatriliidu juhi Gert Raudsepa, Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasi, Kultuuriministeeriumi kunstinõuniku Maria-Kristiina Soomre ja Eesti Kultuurkapitali juhi Margus Allikmaa vahel. Kohtumise peateemaks olid Kulka võimalused loovisikute õiglaste tasude ja sotsiaalsete garantiide tagamisel.

Rääkisime koosolekul stipendiumitest ja loometoetustest ning kultuurkapitali eraldistele sotsiaalmaksu lisamise võimalusest, et tagada loovisikutele esmast sotsiaalset turvatunnet. Samuti loovisikute ravikindlustuse vajadusest ja pensionitest, aga ka riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehituse ajakavast ja võimalusest, peatsest hasartmängumaksu tõusust ning sellega kaasnevast.

Tunnustasime ka Kultuurkapitali äsja valminud raamaturiiuleid koos aukartust äratava raamatukoguga ja kunstiteoste valikut asutuse tööruumides.